GADEM Mini Müze ve Arşiv Çalışmalarına Katkıda Bulunanlara Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi

Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi (GADEM)’nde, çalışmaları başlatılan mini müze ve ticaret denizciliği arşiv çalışmalarına katkıda bulunan mezunlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Türk ticaret denizciliğinin arşivi, bilgi ve belge bankasını oluşturma çalışmaları, Kapt. Namık Assena, Kapt. Engin Yücel, Dr. Murat Koraltürk ve Ali Bozoğlu’ndan oluşturulan komisyon tarafından yürütülmüş, ticaret denizciliği konusunda önemli arşive sahip rahmetli Orhan Kızıldemir ve rahmetli Eser Tutel’in arşivlerinin birer örneği bu çalışma bünyesinde GADEM’e getirilmiştir.

GADEM’de ticaret denizciliği ile ilgili obje ve belgelerin sergilenebileceği vitrin dolaplar alınmış ve mini müzenin oluşturulması yolunda adımlar atılmıştır.

Dünya denizlerinde ve okyanuslarda yıllarca Türk bayrağını dalgalandırmış olan ve her Çarşamba GADEM’de bir araya gelen mezunlar, sağlamış oldukları materyal desteği dolayısıyla ve yine arşiv oluşturulması yolunda yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Ali Bozoğlu ve Dr. Murat Koraltürk teşekkür belgelerini İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı Genel Koordinatörü Kapt. Engin Yücel’in elinden aldılar.

Çalışmalarına devam edilen mini müze ve deniz ticaret arşivine katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.