Denizcilik Dergisi


Denizcilik Sektörünün Nabzını Tutuyoruz!

Denizcilik Dergisi

Uzun yıllardır Denizcilik camiasının tüm kesimlerine ulaşan ve her türlü mesleki konuda bilgi vermeyi amaçlayan yayın organlarımız 40 yıllık mazisi olan İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED)’nin Denizatı, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO)’nın Eta ve Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKAPDER)’nin Kaptanın Sesi dergileri 2001 yılı itibariyle sektörümüzden gelen yoğun talepler doğrultusunda ortak bir yayın organı haline gelerek Denizcilik Dergisi adı altında tek bir dergide birleşti.

Denizcilik Dergisi adı altındaki bu yayın organımız şimdi; tek-tek dergilere oranla çok daha zengin bir içerik ve senelere dayalı birikimleri ile artık camiamızın tek sesi olarak hizmet vermekte.

Denizcilik Dergimiz her geçen gün çağın gereklerine göre gelişmekte ve Denizcilik sektörü hakkında daha kapsamlı haberleri ve yorumları sizlere ulaştırabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Okur Profili

Dergimizin dağıtım ağı; yayınımızı oluşturan ve denizcilik sektörü içerisinde öncü-aktif katılımı olan kurumlarımız; İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği üyeleri, şirket sahipleri ve yöneticileri, armatörler, tersaneler, denizcilik idaresi (bakanlık, müsteşarlık, kıyı emniyeti, TDİ vb.), limanlar, meslek ve sivil toplum kuruluşları ile mesleki eğitim veren kurumlar v.b. olarak belirlenmiştir.

Periyot
Denizcilik Dergisi İki ayda bir, yıllık 6 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Tiraj
Dergimiz 5000 adet basılmaktadır. Dağıtım, bir dağıtım firması aracılığıyla imzalı olarak yapılmaktadır. Dağıtımın dışında, dergilerimiz çeşitli etkinliklerde ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

İçerik
Denizcilik Dergisi’nin içeriğinde sektörümüzü yakından ilgilendiren güncel haberler, makaleler, röportajlar yer almaktadır. Okuyucularımız denizcilik alanında öğrenmek istedikleri ulusal ve uluslararası bütün gelişmeleri dergimiz aracılığıyla takip edebilme şansına sahiptir. Güncel bir dosya konusunun seçilmesiyle şekillenen dergimiz içerisinde dosya konusunun yanında çeşitli etkinlikler, yorum yazıları, değerlendirmeler, tarih yazıları ve pek çok konu dergimizin içeriğini her geçen gün biraz daha zenginleştirmektedir.

Ekip
Sivil toplum kuruluşlarımızda etkin hizmet veren ve denizcilik sektörünün öncü kuruluşlarında çalışmakta olan bir yayın kurulu önderliğinde yayınımızı sürdürmekteyiz. Yayın kurulumuzda; Prof. Dr. Nil Güler, Kaptan Refik Akdoğan, Mühendis Fahrettin Küçükşahin, Mühendis Süleyman Savaş, Kaptan Sadi Pencap, Kaptan Tekin Ofdağ, Kaptan Ali Cömert, Mühendis Bülend Temur bulunmaktadır. Dergimizin Genel Koordinatörü Mühendis Adnan Erdal’dır. Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürümüz Ceylan Atatunç ise yayın kurulunun önderliğinde dergimizi her anlamda yayına hazırlamaktadır.